Strukturator

Årlig jordforbedring med Strukturatoren

Strukturatoren kan anvendes hvert år i stedet for ploven, og den arbejder efter samme princip som melioratoren.

Ved at anvende Springer Agros jordforbedringssystemer, kan man opnå sundere afgrøder og der kan spares på udgifter til kemikalier og kunstgødning.

Derved sikres gode udbytteresultater år efter år.

Hvorfor skal man bruge en HWS strukturator?

 • Kan bruges årligt i stedet for en plov.
 • Reduceret jordbehandling
 • Udnytter jordens mineraler uden plovning
 • Efterbehandler jorden efter høst
 • Nedfælder planterester
 • Forbereder jorden, så den bliver let at så
 • Letter arbejdet efterfølgende med andre redskaber
 • Arbejder dybt – bryder pløjesålen
 • Igangsættende for jordens biologi
 • Grundlæggende ukrudtbekæmpelse
 • Vandforholdene bedres
 • Færre arbejdsgange
 • Virker hurtigt og effektivt

Springer Agro’s Strukturator kan anvendes af fagfolk inden for mange forskellige brancher:

 • Landmænd
 • Gartnere
 • Skovdyrkere
 • Haveejere
 • Anlægsgartnere
 • Platageejere

Eksempler på anvendelsesområder:

 • Landbrug
 • Gårdskoler
 • Byggegrunde
 • Sportspladser
 • Golfbaner
 • Vinbjerge
 • Skiløjper
 • Forurenet jord
 • Jord med erotionsskader
 • Vandrensning
 • Motorvejsbyggeri
Luk menu