Springer Agro har igennem årene modtaget mange positive udtalelser. Vi viser dig hermed et udpluk af disse.

"Jeg har lyttet meget til Springers ideer og visioner. Rigtigheden kan bekræftes her på stedet. Det gælder ikke alene på de inddæmmede arealer, hvor jordmaterialet har tendens til at pakke sammen. Også på Overgårds højtliggende kuperede og tørkefølsomme marker har det vist sig, at Springers Agros Meliorationssystem kan forbedre dyrkningssikkerheden. Det skyldesa t redskabet frembringer mikrorevner indtil én meters dybde. Disse små revner er dels vandhævende, dels bevirker disse, at afgrødernes rødder trænger dybere ned en normalt."
Stig Andersson
Overgaard Gods
”Vi har tidligere haft vanskeligt ved at lave en ordentlig majskultur på disse markstræk, men jeg har, lidt ubeskedent sag, måske, ikke set en kultur som i år står meget flottere end denne. Det er kun vandet en enkelt gang, og det skete tre dage før regnes kom, så vandingen kunne for så vidt helt have være undladt. Der er de specielle ved majs, at rødderne søger ligeså langt ned i jorden som planten er høj, og det har kulturen fået ekstra mulighed for efter at der er blevet grubbet og fortætningerne i jorden er fjernet. At majsen har været glad for de mange solskinstimer i august, men uanset hvordan man ser på det, så har vi aldrig tidligere haft så ensartet en afgrøde på disse marker som i år.”
Svend Erik Valbjørn
Gårdejer Grønbæk
”Tidligere plansprøjtede jeg afgrøderne, men jeg kunne konstatere, at hver gang jeg fik udryddet en ukrudtsart, så kom der en ny i stedet, siger Finn Nellemand, der betegner ukrudt som monopræget. Efter omlægningen til økologi er nogle af de typiske p i afgrøderne forsvundet.”
Gårdejer Finn Nellemann
Artikel i Maskinbladet
”De våde pletter i marken forsvandt efter en behandling med HWS’en”. Ejnar Bager startede på inddæmmende arealer, hvoraf en del har fået yderligere en behandling. ”Jorden tørrer og er hurtigere tjenlig om foråret. I vækstsæsonen holder jorden til gengæld bedre på fugten, så planterne klarer sig bedre. Og det sparer kvælstof”. Ejnar Bager kan tydeligt se, hvor han har kørt. Afgrøderne står bedre, og det til trods for, at han sparer på kvælstoffet. Han har ingen problemer med kvælstoftab. ”Det har en voldsom effekt. Vi har en udnyttelseseffekt af husdyrgødningen på 45%, men afgrøderne har stadig fået rigeligt med kvælstof”, konstaterer Ejnar Bager. Efterhånden har han behandlet hele sin jord med melioratoren undtagen cirka 20 hektar ud af sine 160 hektar. Kvægbrugeren har en meget skiftende jordbonitet, men vandet forsvinder fra overfladen efter undergrundsløsningen uanset, om det er sandjord eller lerjord.
Gårdejer Ejnar Bager, Samsø
Artikel i Maskinbladet
Luk menu