Springer Agro blev startet af Hans Werner Springer (1930 – 2013), tidligere landmand. Han startede som Gartner og gennem flere års anlægsarbejde,  udviklede han en Meliorator og en Strukturator som middel til jordforbedring.

Hans så at han var den eneste med dette produkt og søgte derfor patent, både i Danmark og Europa. Patentet ejes stadig af familien og produktet er stadig helt unikt. 

I dag tegnes virksomheden af Birthe Springer, som ønsker at udbrede jordforbedringsredskaberne til Danmark og resten af verden. Det er et dybt ønske i familien at være med til at:

 • Effektivisere jordforbedringen med Melioratorsystemet.
 • Forbede planternes kvalitet.
 • Formindske brugen af kunstgødning.
 • Fomindske brugen af pesticider.
 • Forbedre drikkevandet.
 • Nedbringe brugen af vanding.
 • Udrydde sult.
 • Formindske jorderotion.
 • Bekæmpe oversvømmelser.
 • Skabe nye arbejdspladser.

Springer Agro tilbyder via kurser:

 • Rettighederne til at måtte anvende systemet.
 • Undervisning og uddannelse i brug af systemet.
 • Kontrakt om jordforbedring og selvhjælp.

Læs mere om kurserne her

Vores målsætning:

Danmark skal inden for få år, være foregangsland inden for økologi og være uafhængigt af personlige og politiske interesserer. 

Ved at bruge Meliatorsystemet kan vi udnytte jorden på en mere naturvenlig måde.

Springer Agro ønsker at være repræsentant for denne nye tid og skabe grobund for en global interesse for jordforbedring.

Hans Werner Springer
Hans Werner Springer
Birthe Springer
Birthe Springer
Luk menu