Hvad er en Meliorator?

Hvad kan en Meliorator?

En meliorator er et traktortrukket redskab (melioration = forbedring).
Redskabet har en eller to tænder, der kan skråstilles gennem hydraulik. Tanden arbejder i en dybde fra 70 cm., og med en virkning ned til ca. 100 cm.
Melioratorens tænder tilpasses nemt til hver enkelt jordtype via hydraulikken, som indstilles på taktoren.

Som regel er det kun nødvendigt at bruge Melioratoren en gang, da den dybdeløsnede jord ikke sammenpresses igen.

Fordele ved Meliratoren

Melioratoren løsner jorden, så der både kommer ilt og vand i underjoren. Derved frives mineralerne og spormineraler, og det skaber bedre vækstbetingelser for planterne.
Nu kan jorden nedbryde de forskellige kemiske belastninger såsom kvælstof, pesticider m.m.
Jordfortætninger som myremalm, al med flere, kan brydes af tanden der er lavet af stål.
Melioration kan ses som et alternativ til dræning. Jorden kan optage det nedbør der vil komme, ligesom det vil holde på vand til tørre perioder, netop ved at, jorden er blevet iltet.

Stort udbytte!

Der kan spares penge ved at bruge mindre gødning, i kraft af at der ikke vil være det samme gødningsbehov.
Planternes rødder vil blive kraftigere, og mere modstandsdygtige, så de ikke vil være så modtagelige for skadedyr og sygdomme.
Når nedbørsvandet siver igennem jorden renser det for skadelige stoffer, så der bliver mindre kvælstofsudledning i naturen.
Gennem reduktion af plantegifte, gødning og kunstvanding, kan der skabes bedre forhold for jordens tilstand.

Her anvendes Springer Agro’s Meliorator:

 • Hos landmænd
 • Gartnere
 • Skovdyrkere
 • Haveejere
 • Anlægsgartnere
 • Plantageejere

Her kan Melioratoren med fordel bruges:

 • Landbrug
 • Gårdskoler
 • Byggegrunde
 • Sportspladser
 • Golfbaner
 • Vinbjerge
 • Skiløjper
 • Forurenet jord
 • Jord med erosotionsskader
 • Vandrensning
 • Motorvejsbyggeri

Køb af Meliorator

For køb af Meliorator henvises til NHS Maskinfabrik på telefon 87 20 65 00

Læs om vores kurser i brug af Meliorator her..

Luk menu